#دندانپزشکی
#شهریار
#همکاری

⭕️ دعوت به همکاری از همکاران دندانپزشک عمومی مسلط به کارهای روتین دندانپزشکی در شهریار اندیشه فاز یک
تسویه ماهیانه

شماره تماس:
📞 ۰۹۱۲۶۱۷۹۰۴۹