#پزشک عمومی
#خوزستان
#کارون

⭕️ دعوت به همکارى از پزشک عمومى برای کار در درمانگاه با شرایط توافقى
داراى پروانه شهرستان کارون(کوت عبدالله خوزستان)

📞 ۰۹۱۲۰۲۸۸۴۵۹