به گزارش پزشک سایت از وبدا، آزمون کتبی چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب در ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

داوطلبان واجد شرایط می توانند تا ۳ دی ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیشنیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفاً یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

داوطلبان حائز رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۲ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند، باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند.

در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند، این وزارتخانه هیچگونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت. بدیهی است در صورتی که داوطلب با استفاده از ماده ١ قانون نحوه تأمین اعضای هیأت علمی جذب شده و مشغول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهد شد.

داوطلبان می توانند برای مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس https://sanjeshp.ir مراجعه کنند.