اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

یک واکسن «معکوس»، بیماری‌های خود ایمنی مانند‌ ام اس، دیابت و آرتریت را می‌تواند درمان کند

محققان یک واکسن با عملکرد معکوس ساخته‌اند که می‌تواند آسیب ناشی از حمله اشتباه سیستم ایمنی بدن به  اندام‌ها و بافت‌های سالم بدن در بیماری‌های