اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

کشف پروتئینی که مختل کردن عملکرد آن برای پیشگیری از گسترش سرطان پستان،به بیماران کمک میکند

محققان مکانیسمی را کشف کرده‌اند که توسط آن یک پروتئین، گسترش سلول‌های سرطان پستان را از تومور اولیه به بافت سالم تسهیل می‌کند. این کشف