اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

مرگبارترین شکل سرطان پوست (در دنیا و به صورت کلی) ملانوما نیست!

اگر اندکی با سرطان‌های پوست آشنایی داشته باشیدِ می‌دانید که ملانوما، کشنده‌ترین سرطان پوست است. عامه مردم بقیه سرطان‌های پوست را خوش‌خیم‌تر یا قابل‌درمان‌تر می‌دانند.