اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

علت‌های تعریق شبانه کدامند و چطور باید آن را تشخیص داد و درمان کرد؟

هنگام فغالیت بدنی عرق کردن کاملا طبیعی است یا هنگامی که هوا گرم است طبیعی است که عرق کنید و پوشش کمتری بپوشید. تعریق بخشی