اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

تولید کیت تشخیص ویروس آبله میمونی از سوی محققین دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تشریح طرح تحقیقاتی راه‌اندازی و بهینه‌سازی تست تشخیص سریع ویروس آبله میمونی پرداخت و گفت: در زمانی

پزشکی

صدور مجوز راه‌اندازی دوره پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در غنا

به گزارش معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، در راستای ماموریت دکتر مسعود ملکی بیرجندی قائم مقام معاونت بین الملل دانشگاه به کشور غنا،