داستان بیماری پولیو یا فلج اطفال و تلاش‌های «جوناس سالک» برای کشف واکسن فلج اطفال

ویروس فلج اطفال یا پولیو عامل بیماری فلج اطفال است. فلج اطفال یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که در درجه اول کودکان خردسال را درگیر می‌کند و می‌تواند منجر...