اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

جاستین زیگموند، مامای آلمانی قرن هفدهم که متن پزشکی او انقلابی در مامایی ایجاد کرد

جاستین زیگموند، مامای آلمانی قرن هفدهم که متن پزشکی او انقلابی در مامایی ایجاد کرد جاستین زیگموند (1636-1705) یک ماما و نویسنده آلمانی بود. او