اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

آیا برداشتن خال خطرناک است؟

برداشتن خال با چه روندی انجام می‌شود؟ آیا این کار عوارضی هم در پی دارد؟ برخی افراد نسبت به خال‌ها و ضایعاتی که روی پوست‌شان