اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
استخدام پزشک

دعوت به همکاری از پزشک عمومی / البرز – فردیس

🟥 #پزشک_عمومی 🧑‍💼👩‍💼 ✅از  یک نفر #پزشک_عمومی با پروانه فردیس 💰 با حقوق ثابت و درصد 🏬 از #پروسیجرها در یک #مطب_پوست_ومو با لود ،