دعوت به همکاری #پزشک متخصص #رادیولوژی و #کارشناس رادیولوژی #خانم جهت فعالیت در بخش تصویربرداری پلی کلینیک شبانه روزی در شهرجدید #پرند

شماره تماس

📞 ۰۹۱۲۸۱۲۲۲۱۳