#چهارمحال_بختیاری (#شهرستان_لردگان)
👨‍⚕👩‍⚕ #پزشک_طرحی یا #قراردادی

🌺 جذب پزشک طرحی یا قراردادی چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان

🏩 مرکز جامع سلامت شهری روستایی منج با جمعیت ۴۸۰۰ و ضریب محرومیت سه ونیم پنجم
🟣 با کارانه ۱۲۶۰۰۰۰۰ و مبلغ حکم ۱۳۵۰۰۰۰۰

🏩 مرکز جامع سلامت روستایی چنارمحمودی با جمعیت ۱۹۵۰ نفر ضریب محرومیت سه و نیم پنجم

🟣 با کارانه ۱۰۰۰۰۰۰۰ و مبلغ حکم ۱۳۵۰۰۰۰۰

🟡 در صورت شیفت در مرکز بیتوته ۱۷ ساعته (ساعت ۱۴.۳۰ لغایت ۷ صبح روز بعد با تعداد مراجعین ۳۰ تا ۵۰ نفر)  به ازای هر شیفت ۲۵۰۰۰۰۰

📲 ۰۹۱۳۳۸۲۹۲۰۰