#استان_کرمان ( #جیرفت) 👨‍⚕ #دندانپزشک

✳️ نیازمند دندانپزشک دارای #مهر_نظام مسلط به همه امور روتین دندانپزشکی

🌈 با اخلاق و برخورد مناسب

🏩 #کلینیک_تخصصی

🏵 در #بهترین_نقطه_شهر جیرفت

💠 دارای #بخش_تخصصی اطفال
با #تجهیزات_مدرن و پیشرفته
لود بیمار مناسب
تسویه به دلخواه پزشک
درصد توافقی

👤 با مدیریت دندانپزشک

📲 ۰۹۰۳۸۳۶۲۰۶۳