نیازمند به دندانپزشک‌ با پروانه قیامدشت ( ۶۰ امتیاز)جهت همکاری در مطب دندانپزشکی مبله و فعال با لود بیمار بالا نیازمندیم

📞 ۰۹۱۲۹۲۵۴۹۸۶