✳️ آگهی جذب پزشک ✳️

(طرحی و قرارداد بیمه روستایی)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
مرکز بهداشت شهرستان لاشار
*دارای پانسیون مجهز*

فاصله تا فرودگاه کنارک ۲۰۰کیلومتر
فاصله تا فرودگاه ایرانشهر ۸۰کیلومتر

حقوق ثابت: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان

جمعیت مرکز هریدوک:۵۰۰۸

* کارانه مرکز هریدوک : ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان

* ( ۱۵ روز آف در ماه)
* جهت ایاب و ذهاب به فرودگاه و شهرستان های ساحلی چابهار و کنارک همکاری می شود.

✳️ شماره تماس :
۰۹۱۵۵۴۷۰۱۵۵ سرپرست مرکز بهداشت
۰۹۱۵۸۴۷۷۸۴۵ مسئول گسترش

برچسب ها: