اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

آغاز دو واکسیناسیون جدید در ایران

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون روتاویروس و پنوموکوک خبر داد و گفت: واکسن روتاویروس می‌تواند سالیانه از 120هزار