اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

واکسن گارداسیل چیست؟ چه وقت و چه کسانی باید آن را تزریق کنند؟

واکسن گارداسیل چیست؟ چه وقت و چه کسانی باید آن را تزریق کنند؟ گارداسیل واکسنی است که به محافظت در برابر انواع خاصی از ویروس