اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

چهار کودک ناشنوا به لطف ژن درمانی، شنوایی خود را به دست می‌آورند

محققان یک ژن ناجی را به گوش داخلی کودکان تزریق کرده‌اند تا جایگزین پروتئین‌های اوتوفرلین شود. اوتوفرلین یک پروتئین ضروری برای عملکرد سلول‌های شنوایی در