اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

مردمک‌های شما می‌توانند نشانه‌های پنهانی در مورد عملکرد مغز شما را آشکار کنند

نحوه واکنش مردمک‌های شما به ورزش سبک می‌تواند نشان دهد که آیا شما یکی از مزایای ورزش و جنبش، یعنی تقویت شناختی ناشی از بهبود