اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

محدودیت کالری باعث تحریک سلامت ماهیچه‌ها و ژن‌های ممانعت از سالخوردگی می‌شود

یک مطالعه جدید مکانیسم‌های زیستی ناشی از محدودیت کالری را بررسی کرده و نشان می‌دهد که کاهش متوسط کالری دریافتی می‌تواند سلامت ماهیچه‌ها را بهبود