انتصاب سرپرست جدید مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی مجتمع، روز شنبه ۱۸فروردین ۱۴۰۳ دکتر عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با صدور ابلاغی، سرپرست جدید مجتمع حضرت رسول اکرم...