اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

سفارش و ساخت پروتز دست و پای مصنوعی

امروزه با توجه به نوآوری‌های فناوری ، ساخت و توسعه اعضای مصنوعی مانند دست و پای مصنوعی به یک پیشرفت مهم در عرصه پزشکی و