اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

جان نجات‌دهندگان در خطر

دکتر امیر صدری* سال گذشته سال سیاهی برای آموزش پزشکی ایران بود. شوخی نبود؛ در مقطعی چندین‌ماهه سیزده دستیار (رزیدنت) تخصصی در ایران اقدام به