ده رژیم غذایی محبوب برای سلامت قلب کدام‌ها هستند؟ رتبه هر یک از آنها

در بخش رژیم غذایی و تغذیه اطلاعات متناقض بسیار است. اما در تلاشی برای ساده‌سازی توصیه‌ها، انجمن قلب آمریکا (AHA)  ده الگوی غذایی محبوب به‌طور خاص برای بهبود سلامت قلب...