اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

درمان کمردرد بدون جراحی

بسیاری از بیماران با توجه به عوارض عمل جراحی به دنبال راهکارهای موثر برای درمان کمردرد بدون جراحی هستند. قطعا ترجیح فوق تخصص درد نیز درمان بیماران