اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

دانشمندان حداکثر آستانه گرمایی را که بدن انسان می‌تواند تحمل کند، اندازه‌گیری کردند – حیلی کمتر از چیزی که تصور می‌کنیم!

حتی یک فرد جوان سالم پس از تحمل شش ساعت گرمای 35 درجه سانتیگراد  وقتی با رطوبت 100 درصد همراه باشد می‌میرد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد