اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

تکنیکی که «سن چشم» را تعیین می‌کند، می‌تواند به درمان‌های جدید منجر شود

در پژوهشی نو، محققان پروتئین‌های اختصاصی سلولی را در مایع چشم شناسایی کرده‌اند و از هوش مصنوعی برای تعیین اینکه کدام پروتئین‌ها پیری را در