اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

تفاوت اکوی قلب و نوار قلب چیست؟

اکوکاردیوگرام و تست نوار قلب هر 2 از جمله آزمایش‌های تشخیصی مهم برای بررسی وضعیت قلب محسوب می‌شوند؛ اما این 2 آزمایش از نظر نحوه