اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

تغییر پیدا کردن مغز انسان نتیجه یک رویداد شانسی، در یک میلیون سال پیش بوده است!

مانند دستور العمل‌های ارزشمندی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، فقط برخی از مناطق DNA وجود دارد که روند تکامل  آن‌ها را تغییر