یک بررسی جامع بر بیماری‌های کبد: علت‌ها، علائم، تشخیص و درمان

مقدمه: بیماری‌های کبد به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامتی جهان، به دلیل انواع گوناگون و خطرناکی که دارند، موضوعی مورد توجه پزشکان و پژوهشگران قرار گرفته‌اند. این...