اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

آیا عفونت HPV یک عامل خطر پنهان برای سرطان پروستات است؟

در یک پژوهش تازه، دانشمندان یک متاآنالیز برای بررسی نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سرطان‌زایی پروستات انجام داده‌‌اند.سرطان پروستات یک مشکل مهم سلامتی و