اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

نخستین داروی «کند»کننده روند بیماری آلزایمر توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد: داروی lecanemab

نخستین داروی «کند»کننده روند بیماری آلزایمر توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد: داروی lecanemab اولین داروی بیماری آلزایمر که در آزمایش‌ها، تاثیر کنندکنندگی