اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

تولید کیت تشخیص ویروس آبله میمونی از سوی محققین دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تشریح طرح تحقیقاتی راه‌اندازی و بهینه‌سازی تست تشخیص سریع ویروس آبله میمونی پرداخت و گفت: در زمانی